Aby powiekszyć obrazek kliknij na niego.


Nurkowanie w Rumunii.


W początku sierpnia 2001 r. na zaproszenie Wiktora Bolka uczestniczyłem w wyprawie do Rumunii organizowanej przez Sekcję Grotołazów KW. Wrocław. Naszym celem, były nurkowania i podwodna eksploracja jaskiń w dolinie Valea Girda Seaca położonej w górach Bihor. W wyprawie wzięło udział sześciu nurków: Wiktor Bolek, Maciek Czykierda, Mirek Kopertowski, Michał Stajszczyk, Andrzej Szerszeń, Włodek Szymanowski. Na kilka dni przybył również Grzegorz Dominik.
Nurkowaliśmy w dwóch wywierzyskach: Cotetsul Dobreschtilor oraz Izbucul de la Tauz. Są one łatwo dostępne, położone blisko drogi prowadzącej w głąb doliny.
Korytarz Cotetsul Dobreschtilor zaczyna się w niszy skalnej, na dnie której znajduje się woda. Kilkanaście metrów dalej strop zanurza się pod jej powierzchnią. Korytarz stromo opada w dół i po 100 m osiąga głębokość 50 m. Dalej wznosi się aż do 19 m i opada ponownie do głębokości 75 m gdzie 300 m od otworu zakończono eksplorację.
Wywierzysko Izbucul de la Tauz otoczone z trzech stron skalnymi ścianami dostępne jest tylko od strony koryta wypływającego z niego strumienia. Pierwszy syfon ma głębokość 13 m i kończy się bąblem powietrza, ale można przepłynąć dalej nie wynurzając się powyżej 2 m. Drugi syfon stanowi myty korytarz o początkowo piaszczystym a potem żwirowym dnie, wysokości 1,5 - 2 m i szerokości kilku metrów. Przed naszym przyjazdem głębokość syfonu wynosiła 80 m. Obecnie wynosi 85 i jest to miejsce gdzie Wiktor zakończył eksplorację. Dalej korytarz wydaje się być poziomy. Przeprowadzone przez Rumuńskich grotołazów barwienia wody wykazały połączenie tego wywierzyska z wchłonem w jaskini Coiba Mare oddalonej o 2 km. Połączenie prawdopodobnie jest obszerne o czym świadczą znajdujące się w Izbucul de la Tauz fragmenty drewna pochodzące zapewne gałęzi nanoszonych przez wodę do Coiba Mare.
Zastosowanie trimiksu pozwoliło nam bezpiecznie osiągać znaczne głębokości (Wiktor 85 m, Michał i ja 75). Przeprowadzone zostały również nurkowania z użyciem rebreathera Buddy Inspiration do głębokości 50 m (Grzegorz, Wiktor).
Andrzej Szerszeń