Hranicka propast - szkic z zaznaczonym miejscem, do którego dotar³ Krzysiek.