SPELEONURKOWANIE

Uwaga na temat nazw wlasnych
Nazwy wlasne jaskin tatrzanskich zostaly przetlumaczone na jezyk angielski o ile w swojej polskiej nazwie zawieraly polskie rzeczowniki pospolite posiadajace odpowiednik w tym jezyku. W przeciwnym wypadku pozostawiona zostala ich oryginalna nazwa.

Informacje przedstawione na tej stronie zostały opracowane na podstawie:

 • Szerszeń A., Ryl M., "Polskie jaskinie", Magazyn Nurkowanie nr 6, 7/2002
 • Wiśniewski W., "O nurkowaniu w polskich jaskiniach - suplement", Magazyn Nurkowanie
 • Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego, praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Grodzickiego, PTPNoZ, Warszawa
 • Oficjalna Polska Strona Taternictwa Jaskiniowego przy KTJ PZA panda.bg.univ.gda.pl/~dbart (niektóre plany i przekroje jaskiń)

  Otwory jaskiń oznaczone są na mapach "Tatry Polskie" w skali 1:10000, Czasopisma Wojskowe, Warszawa, 1992.

  Więcej informacji o polskich jaskiniach i nurkowaniu jaskiniowym można znaleźć na stronach:

 • Oficjalna Polska Strona Taternictwa Jaskiniowego przy KTJ PZA panda.bg.univ.gda.pl/~dbart
 • http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~bolek/

  Informacje na temat bieżącej działalnoúci polskich nurków jaskiniowych ukazują się w czasopismach:

 • Jaskinie, kwartalnik,
 • Magazyn Nurkowanie, miesięcznik, www.nurkowanie.v.pl
 • Polish Caving, wydawane okazjonalnie przez Komisję Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu
 • Taternik, kwartalnik

  Stronę opracowali:

 • Andrzej Szerszeń
 • Marlena Luiza Ryl


  POWRÓT